Nehledáme dospělé, ale zodpovědné. Nehledáme perfektní, ale povolané. Nehledáme pohodlné, ale odvážné.

Kdo jsme

Strategický nadační fond, který chce najít a podporovat modely a projekty, které stimulují křesťanskou transformaci (změnu) a jsou použitelné v různých regionech.

Jaké máme hodnoty

Úmyslem zakladatelů je, aby nadační fond svou činností vytvořil platformu k podpoře projektů, zejména v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče, jejichž cílem či součástí je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot, ve smyslu Ježíšových slov zapsaných v Bibli: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16, 15) a „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (Matouš 28, 19-20).

Čím chceme být známí

Najít a podpořit projekty, které jsou v souladu s hodnotami, naplňují naše priority a mají měřitelný výstup a vliv na šíření evangelia a křesťanská společenství v místě realizace projektu.

Naše priority

1. Mladí lidé ve věku 14 – 25

Poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot.

 1. využít komunitní a učednický model založený na osobním příkladu
 2. motivovat mladé vedoucí k dlouhodobému zapojení a multiplikaci
 3. synergie s prioritou Digital Media a využití sociálních sítí

2. Digital Media

Pro mnohé je digitální svět víc reálný než skutečný svět.

 1. platforma garantovaná lidmi s vysokým odborným a morálním kreditem
 2. databáze sdružující linky, prolinkování a upoutávky na hodnotný obsah
 3. prostor a nástroje pro tvorbu a sdílení smysluplného obsahu

3. Manželství, rodina, děti

Bez zdravé rodiny nemůže být zdravá církev.

 1. plošná dostupnost akcí od skupinového setkání manželských párů až po odbornou péči
 2. kvalitní přednášky o manželství a výchově dětí

4. Výchova lídrů pro církev včetně zakládání sborů

Přispět k vyřešení akutní potřeby kvalitních lídrů

 1. zdrojem jsou noví mladí vedoucí, obdarovaní dobrovolníci i zkušení manažeři
 2. spolupracovat, doplňovat se a vytvořit „leadership pipeline“
 3. vytvořit model výchovy vedoucích na lokální úrovni i s využitím draft campu

Regionální působnost

Prioritou je Česká a Slovenská republika, následně země V4.

Jak vypadá efektivní projekt

Efektivní projekt reaguje na existující potřebu a má následující strukturu:

 • Potřeba, kterou projekt plánuje řešit a adresovat
 • Nápad, který reálně řeší danou potřebu nebo problematiku
 • Strategie, která nápady převede do reality
 • Organizace, která nápady a strategii uskuteční

Proces řešení a výstupy mají následující komponenty:
graf-kopie

 • Vstupy (Inputs) – co a jak použijete, jaké zdroje jsou nutné k zahájení projektu
 • Aktivity (Activities) – co a jak budete dělat
 • Výkony (Outputs) – co se děje, např. statistiky, networking nebo studium v různých etapách projektu
 • Výsledky (Outcomes) – co vzniká, plánované a měřitelné výsledky, např. počet vyškolených lektorů, vydaných brožur
 • Vliv (Impact) – co zůstane, např. dokumentované změny ve sledovaném období

Změna je definována jako popsaný nebo dokumentovaný rozdíl v těchto oblastech (BACKS): Chování (Behavior), Postoj (Attitude), Stav (Condition), Znalost (Knowledge),   Postavení (Status)

Jak žádat o grant

Základními parametry při posuzování grantových žádostí jsou:

 1. projekt je mezidenominační nebo má zřejmý mezidenominační potenciál
 2. zaměření projektu vyhovuje alespoň jedné ze strategických priorit uvedených výše

Všechny grantové žádosti se vyplňují a podávají online v aplikaci Grantys. Pro přistup do této aplikace kontaktujte skalka@strategickynf.cz.

Projekty iniciované Strategickým nadačním fondem

 Draft Camp

Camp pro kluky i holky ve věku 14-17 let pomůže s hledáním sebe sama.

Nepustit se v životě snadnou cestou. Přijmout zodpovědnost a aktivně využít čas i potenciál, který do nás Bůh vložil. To vyžaduje odvahu poznat sám sebe a nechat Boha, aby zkoumal a proměňoval naše srdce.

Draft camp pořádá Česká evangelikální aliance ve spolupráci s místními sbory a vedoucími z různých denominací.

     www.draftcamp.cz             Draft Camp Kluci               Draft Camp Holky

Komunitní model – Learning Communities

Pouze 5% populace má schopnosti vést. Najděme je!

Cílem Leadership Learning Communities (LLC) je podpořit model výchovy vedoucích mládeže a zakladatelů na lokální úrovni a založený na učednickém a komunitním principu. Dalším cílem je vytvořit síť a strategické partnerství několika křesťanských společenství v regionu s hlavním záměrem přípravy nových vedoucích.

V současně době je aktivních 6 skupin a 3 další startují.

                     Popis a požadavky na vznik nové LLC skupiny

Tento model přípravy a motivace vedoucích je aktivní v Křesťanské akademii mladých (KAM) pod názvem RiseUp Equip a v Církvi bratrské pod názvem Kruháč.

Kontakt

Ivan Skalka
Pod Babykou 281
755 01 Vsetín

+420 602 514 676
skalka@strategickynf.cz